Üst Politika Belgeleri Temel Belgeler Tematik Strateji Belgeleri Diğer Referans ve Belgeler Araştırma Yayın ve Sunumlar Gerekli Formlar Faaliyet Raporları Mali Raporlar

Araştırma, Yayın ve Sunular


Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Stratejik Yönetim Araştırması Özet Sonuç Raporu
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı

Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama
Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler (Dr.Volkan ERKAN)

Not:

Dökümanlar .pdf (Taşınabilir Doküman Formatı) formatındadır. Linklere tıklayıp dosyaları açabilir yada indirebilirsiniz.

Linklere sağ tıklayıp hedefi farklı kaydet diyerek de bilgisayarınıza indirebilirsiniz.