Tüm Döner Sermaye Saymanlıklarının Dikkatine!

Gönderme Emri Listesine İlişkin duyuru.

Tüm Döner Sermaye Saymanlıklarının Dikkatine!!!

 

Bakanlığımızca 2011 yılında Tek Düzen Muhasebe Sisteminde (TDMS) uygulanmak üzere, “Gönderme Emri Listesi” ile “Gönderme Emri Kapatma Listesi” tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımlamalar ile manüel girişler engellenerek banka mevcudunun düzenli olarak kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Saymanlıklarca yapılan işlemlerde bir aksaklık oluşmaması için;

  1. 102 Banka Hesabının borç bakiyesi 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak bakiyesinden küçük ise fiş kaydı yapılamayacaktır. Böylelikle muhasebe kayıtlarında veya fiili durumda bankada yeterli miktarda bakiye olmadığında ödeme yapılması engellenmiştir.
  2. 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak olarak çalıştığı durumlarda, gönderme emri numarası, hak sahibinin kimliği, TC veya vergi numarası, banka şubesi ve banka hesap numarası bölümlerinin doldurulması gerekmekte olup bu alanlar doldurulmadan fiş kaydı yapılamayacaktır.
  3. Bankaya gönderilecek gönderme emirlerine “Muhasebe İşlemleri Bölümü”nde açılan “Gönderme Emri Listesi”nin eklenmesi gerekmekte olup söz konusu liste kesinlikle manuel olarak düzenlenmeyecektir.
  4. Muhasebe birimi tarafından düzenlenen ve bankadan gün sonunda alınan hesap ekstresinden ödendiği anlaşılan Gönderme Emirlerinin kapanışının “Muhasebe İşlemleri Bölümü”nde açılan “Gönderme Emri Kapatma Listesi” butonu ile yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hususlara titizlikle riayet edilmesi gerekmekte olup aksi takdirde işlemleri usulüne uygun yapmayanlar oluşacak aksaklıklardan sorumlu tutulacaktır.


« Haber listesine geri dön