Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Genel Bütçe Daire Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel, İç Hizmetler Hizmetleri Evrak ve Arşiv Hizmetleri Satınalma ve Tahakkuk Hizmetleri

Evrak ve Arşiv Hizmetleri

  • Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına havalesini yapmak ve teslimini sağlamak,
  • Giden evrakların ilgilisine göre posta işlemi için Bakanlık Kurum Evrak Şubesine teslimi ile Merkez Teşkilat birimlerine dağıtımını sağlamak,Bakanlık birimlerince yayımlanan Genelgelere numara vermek ve bir örneğinin muhafazasını sağlamak,
  • Başkanlığın arşiv hizmetlerini yürütmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.